Thứ ba, 05/03/2024
Thủ tướng: Doanh nghiệp nhà nước phải tiên phong, dẫn đầu trong đổi mới sáng tạo
Tin tức 1 ngày trước
Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế; doanh nghiệp nhà nước cần là lực lượng tiên phong, dẫn đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng.